Վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը, համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Նարուտտոյի կարծիքը
Ս.Վ.Նարուտտո (1.48 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Ռ.Պողոսյանի կարծիքը
Վ.Ռ.Պողոսյան (1.15 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.6 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գրիգորյան (532.16 KB)