Հողալկալիական մետաղների սիլիկատների ցածր ջերմաստիճանային սինթեզ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մելիքյան (1.12 MB)