Ալեքսանյան Րաֆֆի Արայի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-