Հովհաննիսյան Արշակ Աշոտի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու