Նորեյան Սերոբ Նադրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-