Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 07 2022
Պոստմոդեռնիստական քրոնոտոպը Դոն Դելիլոյի ստեղծագործության մեջ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 07 2022
Բնակչության ֆինանսական վարքագծի և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 07 2022
Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Հուլ. 06 2022
Ժամանակակից մուլտիմեդիային հարթակների զարգացման միտումները և հեռանկարները /ՀՀ և ՌԴ ԶԼՄ-ների օրինակով/ Հայ-Ռուսական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուլ. 06 2022
Վաժելի ունիվերսալությունը և նրա կիրառությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուլ. 04 2022
«Քյոռօղլի» էպոսը և հայկական պատմագեղարվեստական արձագանքները Երևանի պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 01 2022
Մարդկային կապիտալը տնտեսական անվտանգության և տնտեսական մրցունակության համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուլ. 01 2022
Արդյունաբերական կազմակերպությունների կայունության հիմնախնդիրները Հայաստանում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 30 2022
Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալացման ուղիները կոկորդի հեռացումից հետո Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) ( ԺԳ.00.03 )
Հուն. 30 2022
Կանանց դեմքի մաշկի լուսածերացման մորֆոֆունկցիոնալ դեգեներատիվ փոփոխությունները և նրանց շտկումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 30 2022
Ներպաղեստինյան քննարկումներն ու հակասությունները Իսրայելա-Պաղեստինյան դիսկուրսի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 29 2022
Իրավական կանխավարկածների ճյուղային մոտեցումների միասնականացման ընդհանուր տեսության հայեցակարգը /հիմնախնդրի լուծման մեթոդաբանությունը և հիմնադրույթները/ Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուն. 29 2022
Ղարաբաղյան շարժման արձագանքները 1988-1994թթ. ՀՀ մամուլում Երևանի պետական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուն. 29 2022
Տեղեկատվական և խոսքարկման գործառույթների հարաբերակցությունը անգլերեն գիտական դիսկուրսում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հուն. 28 2022
Կուտակային կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )