Իրադարձայնության ձևերը Ի.Է. Բաբելի արձակի մեջ մոդեռնիստական փորձարարության համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գրականության տեսություն
Ժ.01.04
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Վ.Տյուպայի կարծիքը
Վ.Տյուպա (263.99 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Նավասարդյանի կարծիքը
Վ.Նավասարդյան (233.79 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Տախիլևիչ (332.89 KB)