Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 12 2024
Առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Դեկ. 27 2023
Մոդելների վրա հիմնված ժամանակային շարքերի կլաստերիզացիա Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուլ. 10 2023
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Ապրիլ 21 2023
«Բնական լեզվի մշակման» մեթոդի կիրառությունները տնտեսվարման խնդիրների լուծումներում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Ապրիլ 21 2023
Ներդրումային ֆոնդերի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը /ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի օրինակով/ Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հնվ. 27 2023
ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի աճի ուղիների տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հնվ. 27 2023
ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների զգայունության տնտեսամաթեմատիկական վերլուծությունը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուն. 24 2022
ՀՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հոկ. 19 2020
Պետական պարտքի կառավարման ստրատեգիաներ (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Օգս. 24 2020
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի տնտեսամաթեմատիկական ցուցանիշների գնահատումը (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Դեկ. 26 2019
ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների մոդելավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուլ. 09 2019
ՀՆԱ իրական և պոտենցիալ մակարդակների տարբերության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուն. 03 2019
Սահմանադրականության մակարդակի գործոնային գնահատման հիմնախնդիրը Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուն. 03 2019
Կազմակերպության ներդրումային պորտֆելի ռիսկի գնահատման մեթոդները (առևտրային բանկի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Ապրիլ 05 2019
Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մոդելավորման հիմնախնդիրը (առևտրային բանկի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )