Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 26 2019
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության առողջապահության առաջնային պահպանման բուժհաստատությունների կառավարման համակարգում բարեփոխումների իրականացման հիմնավորում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Դեկ. 27 2018
Առողջապահական համակարգում բժիշկների աշխատանքի վարձատրման նոր մոտեցումների ներդրման հիմնավորում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հուլ. 03 2018
Մարզային մակարդակում բուժօգնության որակի ապահովման և կառավարման առանձնահատկությունները (Շիրակի մարզ) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հոկ. 31 2017
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նոր մոտեցումներն առողջության առաջնային պահպանման օղակում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Սեպ. 12 2017
Վաղ տարիքի երեխաների կյանքի որակի չափանիշների կիրառումը որպես առողջական վիճակի համալիր գնահատման չափորոշիչ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Դեկ. 27 2016
Մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածքով հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության կազմակերպման միասնական մոտեցումների գիտագործնական հիմնավորումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Դեկ. 13 2016
Երևան քաղաքի բնակչության առողջության վրա աղետալի ծախսերի ռիսկերի գնահատումը և դրանց նվազեցման միջոցառումների հիմնավորումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Սեպ. 27 2016
CANDIDA ցեղի սնկերի տարածվածության համաճարակաբանական բնութագիրը աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարումների դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հուլ. 12 2016
Առողջապահական առկա ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության գնահատման նոր մոտեցումներ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հոկ. 27 2015
Ասկարիդոզի և տրիխոցեֆալոզի էկոլոգահամաճարակաբանական օրինաչափությունները և գերհելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների կազմակերպման օպտիմալացումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հոկ. 13 2015
Բժշկական օգնության որակի գնահատման և կառավարման առանձնահատկությունները ապահովագրական բժշկության մեջ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Դեկ. 09 2014
Բուժօգնության ցուցաբերման դեֆեկտների փորձագիտական համալիր գնահատականը` հաշվի առնելով հուզական իսպառ այրման համախտանիշի զարգացման հնարավորությունը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հուլ. 17 2014
Ուռուցքային հիվանդությունների որպես սոցիալ-հիգիենիկ հիմնախնդրի ուսումնասիրման մոտեցումները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 ) , Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն ( ԺԴ.00.05 )
Հուլ. 08 2014
Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակ բնակչության առողջության պահմանպանն ուղղված համալիր միջոցառումների գիտական հիմնավորումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )
Հուն. 24 2014
Դեռահասների սեռական դաստիարակության առանձնահատկություններն ու վարքագծային ռիսկերի նվազեցման ուղիները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում ( ԺԴ.00.17 )