Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Աչքի հիվանդություններ
ԺԴ.00.19
025