Երկրաբուսաբանության և բույսերի էկոլոգիական ֆիզիոլոգիայի բաժին