Նոր ազոտ-պարունակող միացությունների արդյունավետության գնահատումը կենդանիների օրգանիզմում էպիլեպտաձև վիճակների կասեցման համար

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Փեփոյանի կարծիքը
Ա.Փեփոյան (343.41 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (712.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Պարոնիկյան (722.84 KB)