Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ

Կրճատ անվանում
ՋՀՀԻ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
0047, Երևան, Ա.Արմենակյան 125
Հեռ.
(+374 10) 654731
Էլ․ փոստ
info@jhhi.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ե.23.05