Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Սեղմագրի կարծիք Հայաստանի բանկերի միության գործադիր տնօրեն Ս.Սարգսյան
Հայաստանի բանկերի միության Գործադիր տնօրեն Ս.Սարգսյան.pdf (852.27 KB)
Սեղմագրի կարծիք
Եվրոպական համալսարան.pdf (833.19 KB)
Սեղմագրի կարծիք «Արդշինբանկ»ՓԲԸ Վարչության նախագահ Ա.Անանյան
«Արդշինբանկ»ՓԲԸ Վարչության նախագահ Ա.Անանյան.pdf (852.27 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիք_0.pdf (297.8 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Ղամբարյանի կարծիքը
Ա.Ղամբարյան.pdf (1.48 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Մ.Դերձյանի կարծիքը
Հ.Մ.Դերձյան.pdf (396.41 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա.Անտոնովայի կարծիքը
Ն.Ա. Անտոնովա.pdf (867.4 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սուքիասյան (455.52 KB)