Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)
ԺԳ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Գրիգորյանի կարծիքը
Ս.Վ.Գրիգորյան (454.7 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ.Սվաջյանի կարծիքը
Ա.Հ.Սվաջյան (458.56 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Սարգսյան (1.21 MB)