Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 17Ա/Կ հրամանը

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.05.2021թ. հ. 5 որոշումը.

1. Թամարա Ռուբենի Գևորգյանին - բժշկագիտություն

2. Զարուհի Գևորգի Կալիկյանին - բժշկագիտություն

3. Արա Կամոյի Աթայանին - ֆիզիկա

4. Քրիստինե Սամվելի Ավետիսյանին - հոգեբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 03.06.2021թ. հ. 11 որոշումը.

1. Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա

2. Մերի Էռնեստի Բաղդասարյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա

3. Ալիսա Համոյի Գրիգորյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա

4. Նարինե Տիգրանի Կարապետյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա

5. Լիլիա Ռոբերտի Սամվելյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա

6. Քրիստինե Սամվելի Սահակյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 31.05.2021թ. հ. 155 որոշումը.

1. Արեն Հովիկի Սարգսյանին - քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 31.05.2021թ. հ. 8 որոշումը.

1. Գայանե Ռուբիկի Թովմասյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 16.06.2021թ. հ. 15/4 որոշումը.

1. Ինգա Էդուարդի Ավագյանին - պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 20.05.2021թ. հ. 5 որոշումը.

1. Գայանե Աշոտի Միրիբյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files