Հետերոցիկլիկ ազինների (1,3,5-տրիազինի և պիրիմիդինի) նոր ածանցյալների սինթեզը և դրանց կենսաբանական ակտիվությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Գ.Գ.Թոքմաջյանի կարծիքը
Գ.Գ.Թոքմաջյան (1.2 MB)
Ընդդիմախոս Շ.Շ.Դաշյանի կարծիքը
Շ.Շ.Դաշյան (974.49 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ժ.Ազարյան (782.25 KB)