Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 18Ա-վ2 հրամանը