GERANIACEAE JUSS. ընտանիքը Հայաստանում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ա.Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա.Ալեքսանյան (130.99 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Մ.Հովհաննիսյան (132.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ադամյան (522.8 KB)