Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ա.Կոստանյանի կարծիքը
Ա.Կոստանյան (1.42 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Ասլանյանի կարծիքը
Լ.Ասլանյան (981.99 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.04 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Գրիգորյան (118.96 KB)