Ֆազզ-թեստավորման արդյունավետությունը բարձրացնող մեթոդների մշակում և իրականացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Գ․Հարությունյանի կարծիքը
Գ․Հարությունյան (169.4 KB)
Ընդդիմախոս Ռ․Թոփչյանի կարծիքը
Ռ․Թոփչյան (285.34 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (413.35 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ջ.Հակոբյան (605.58 KB)