Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 5Ա-վ2 հրամանը