Արհեստական բանականության մոդելների գնահատման արդյունավետությունը սոցիալ-տնտեսական խնդիրներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ավարտված

2022

Մերժված
Ընդդիմախոս Ա.Տ.Կարապետյանի կարծիքը
Ա.Տ.Կարապետյան (791.96 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Թավադյանի կարծիքը
Ա.Ա.Թավադյան (1.03 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.61 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Ղալաչյան (642.65 KB)