ՀՀ-ում տարածված դեղաբանական նշանակություն ունեցող որոշ մակրոմիցետների կենսաբանական ակտիվ նյութերի գնահատում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ֆ.Սարուխանյանի կարծիքը
Ֆ.Սարուխանյան (209.66 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Բատիկյանի կարծիքը
Հ.Բատիկյան (313.03 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Գևորգյան (576.15 KB)