Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.36 MB)
Ընդդիմախոս Է. Ավետիսյանի կարծիքը
Է. Ավետիսյան (596.53 KB)
Ընդդիմախոս Ջ.Սարգսյանի կարծիքը
Ջ.Սարգսյան (502.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Շիրինյան (1001.38 KB)