Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.36 MB)
Ընդդիմախոս Է. Ավետիսյանի կարծիքը
Է. Ավետիսյան (596.53 KB)
Ընդդիմախոս Ջ.Սարգսյանի կարծիքը
Ջ.Սարգսյան (502.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Շիրինյան (1001.38 KB)