Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 15Ա-վ2 հրամանը

1. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հայկազուն Սերգեյի Ալվրցյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 066 Արտասահմանյան գրականության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ելենա Հովհաննեսի Էթարյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.01.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files