Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 16Ա/Կ հրամանը