Կենդանուններով փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում (հայերենի զուգադրությամբ)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Լ. Բադալյանի կարծիքը
Լ. Բադալյան (219.2 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Կնյազյանի կարծիքը
Ա. Կնյազյան (283.64 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Անի Հարությունյան (1.03 MB)