Կենդանուններով փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում (հայերենի զուգադրությամբ)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա. Կնյազյանի կարծիքը
Ա. Կնյազյան (283.64 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Բադալյանի կարծիքը
Լ. Բադալյան (219.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Անի Հարությունյան (1.03 MB)