ԴՆԹ-հատկորոշիչ լիգանդներ մեթիլենային կապույտի և Hoechst 33258-ի միացումը շիճուկային ալբումինի հետ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ե.Դալյանի կարծիքը
Ե.Դալյան (438.73 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (516.53 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Տիրացույանի կարծիքը
Ս.Տիրացույան (421.55 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Պետրոսյան (456.56 KB)