Բանաստեղծական կայուն ձևերը 20-րդ դարի հայ պոեզիայում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գրականության տեսություն
Ժ.01.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Ա. Էդոյանի կարծիքը
Հ.Ա. Էդոյան (406.02 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Մ. Ասատրյանի կարծիքը
Կ.Մ. Ասատրյան (417.01 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սարոյան (773.27 KB)