Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում փոխակերպվող (դինամիկ) ճարտարապետության ադապտացիայի խնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Դ.Քերթմենջյանի կարծիքը
Davit Kertmenjyan's Review_0.pdf (116.93 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Բարսեղյանի կարծիքը
Barseghyans_Revew_0.pdf (121.98 KB)
Սեղմագիր
Autoreferat_0.pdf (470.65 KB)