Սեռական խանգարումների կլինիկական դրսևորումների կապը մանկության վնասակար փորձառության հետ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն
ԺԴ.00.07
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ազատյան (313.89 KB)