Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռազմավարությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Բաղդասարյանի կարծիքը
Ս.Բաղդասարյան (257.58 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Սարգսյան (172.65 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (187.91 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Մեժլումյան (398.24 KB)