Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը մայրենիի դասերին

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Վ.Գալստյանի կարծիքը
Կարծիք Գալստյան Ա․.pdf (397.69 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Հ. Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Հ. Հակոբյան (365.35 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (837.89 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ. Ենոքյան (517.22 KB)