Սկիհի ծածկոցների պատկերագրական և զարդային առանձնահատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (335.47 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ղազարյանի կարծիքը
Վ.Ղազարյան (246.17 KB)
Ընդդիմախոս Զ.Թառայանի կարծիքը
Զ.Թառայան (299.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ս. Օնանյան (617.21 KB)