Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ք.Ասլանյանի կարծիքը
Ք.Ասլանյան (292.82 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Պետրոսյանի կարծիքը
Լ.Պետրոսյան (267.02 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հակոբյան (977.62 KB)