Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 57-Ա հրամանը