Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 71-Ա հրամանը