ՈՒսանողների վրա ապատեղեկատվության սոցիալ-հոգեբանական դեստրուկտիվ ազդեցության կանխարգելման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ն.Հակոբյանի կարծիքը
Ն.Հակոբյան (241.33 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մակիչյանի կարծիքը
Ս.Մակիչյան (282.25 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ավետիսյան (552.6 KB)