Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ա.Ավագյանի կարծիքը
Ա.Ավագյան (1.45 MB)
Ընդդիմախոս Թ.Շահվերդյանի կարծիքը
Թ.Շահվերդյան (127.32 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Բերբերյան (541.08 KB)