Տեղեկատվական ցանցում տվյալների ամբողջականության ապահովման համակարգի մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Հ.Ասցատրյանի կարծիքը
Հ.Ասցատրյան (193.17 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Ա.Հարությունյան (161.97 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (247.05 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Թ.Ջամղարյան (686.26 KB)