ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման բարելավման ուղիները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Վ.Ջանվելյանի կարծիքը
Վ.Ջանվելյան- (334.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (511.26 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Մնացականյան (308.25 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գրիգորյան (388.02 KB)