Զրոչափանի քվանտային կառուցվածքների էլեկտրադինամիկական և օպտիկական բնութագիրների հետազոտությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Դանիայի տեխնիկական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Դանիայի տեխնիկական համալսարան (210.78 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Գարուֆալիսի կարծիքը
Ք.Գարուֆալիս (188.75 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Բեստերի կարծիքը
Գ.Բեստեր (819.26 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (252.02 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Հայրապետյան (766.45 KB)