Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 03-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Աննա Մելսիկի Գրիգորյանին - քիմիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Մարիամ Ռաֆիկի Գևորգյանին - ֆիզիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Նարինե Վազգենի Ասլանյանին - բժշկագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Անժելիկա Գագիկի Այվազյանին - հոգեբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files