Մատենական գեղանկարչության ուսուցման մեթոդիկան գեղարվեստական կրթօջախներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Զ․Հակոբյանի կարծիքը
Զ․Հակոբյան (296.12 KB)
Ընդդիմախոս Յու․ Յուզբաշյանի կարծիքը
Յու․ Յուզբաշյան (244.06 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (263.73 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Ամիրջանյան (548.95 KB)