Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 50-Ա հրամանը