Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին /պատմաքննական ուսումնասիրություն/

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2002

Հաստատված