Քաոսը որպես սոցիումի ինքնակազմակերպման համակարգաստեղծ մեխանիզմ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված