Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1994

Հաստատված