Հայոց լեզու

Թվանիշ
Ժ.02.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան Դիտել